DIGITALIZACIJA GRADOVA, OPĆINA i ŽUPANIJA planiranje i provedba
+385 92 3269706
info@crotechhub.com

DIGITALIZACIJA GRADOVA

Bez obzira što je digitalizacija kao termin prisutna skoro desetljeće implementacija digitalnih rješenja u gradovima, općinama i županijama nije postala manje izazovna i s manje nepoznanica. Tehnologija se ubrz ano mijenja kao što se mijenjaju potrebe i mogućnosti grada, njegovih građana, gospodarstva i okoline.
K ako digitalizirati grad, koja područja, procese, usluge…? Postoji li razlika između digitalnog i pametnog grada? Što je informatizacija, što digitalizacija a što je digitalna transformacija (tranzicija). Treba li nam Smart city strate gija da bi postali pametan i digitalan grad?

Pitanja i

izazovi

TRI PODRUČJA RAZVOJA JLPRS-ova
Izazovne društvene, demografske i gospodarske okolnosti na razini države, JLPRS-a i EU, traže da gradovi i županije postignu održivost koristeći tehnologiju i digitalizaciju u svim područjima djelovanja, kako bi postali otporniji na krize i promjene ali i postali atraktivnije mjesto za život i ulaganja.
PAMETAN autonoman i upravljiv uz pomoć digitalnih tehnologija
ODRŽIV grad koji upravlja svojim resursima i prostorom na održiv način.
OTPORAN koristi te hnologije i rješenja za otpornost na krize

1

2

3

KORACI PREMA DIGITALIZACIJI

KORAK 2 Analiza
KORAK 3 Preporuke i procjene dostupnosti resursa

KORAK 1

Prijenos znanja i edukacija
složenija transformacija koja utječe na postojeće ciljeve i vizije
postoji jasna vizija potreba i uporište u strategijama
KORAK 4A Smart Strategija
KORAK 4B Projektni zadatak
KORAK 5 Istraživanje tržišta i studija izvodljivosti
KORAK 6 Projektna i tehnička dokumentacija
KORAK 7 Provedba i nadzor
PODRUČJA DIGITALIZACIJE
Javna uprava - digitalni kanali komunikacije - digitalne usluge, registr i i platforme - interoperabilnost (razmjena podataka) - strateško planiranje, analitika, projekti
Digitalizacija ne predstavlja samo ICT nego u sebi inkorpori ra robote, autonomne uređaje ( vozila), dronove, nosive elektroničke uređaje, umjetnu inteligenciju i virtualnu stvarnost.
Komunalna infrastruktura - senzori za nadzor infrastruk ture - automatizacija komunalnih poslova - udaljeno očitanje brojila i količine otpada - obračun troškova i objedinjena naplata
Energetika i mobilnost - energetska učinkovitost opreme, vozila i objekata - optimizacija prometa i intermodalni prijevoz
Gospodarstvo i društvo - otvoreni podaci i novi poslovni modeli - inovacije i ICT - vještine i znanja za nove poslove
Edukacija i podrška
Idejna rješenja i vizije razvoj a
Akcijski planovi i studije

Rješenja

za digitalizaciju, inform acijske sustave, automatizaciju, nadzor

Strategije

Izrada strategija pametnih gradova i županija i/ili k reiranje projektnih zadataka za digitalizaciju grada

Projektiranje

u području digitalizacije i informacijskih sustava. T ehnička i stručnja priprem a projekata za EU financiranje.

USLUGE I RJEŠENJA

DODANA VRIJEDNOST utvrditi doprinos povećanju kvalitete života i razvoju gospodarstva
RESURSI osigurati resurse, znanj e i realizirati rokove
ODRŽIVOST dugoročna provedivost projekata
ULAGANJE kako prepoznati skr ivene troškove i tehnološke prepre ke
OKVIR kako osigurati vođenje projekta i ostvarenje ciljeva
NAŠ PRISTUP
“Sreća je ono što se događa kada priprema susreće priliku.”⁣ - Seneca, Grčki filozof
Naš tim Stručnjaci za razvoj informacijskih sustava, digitalizaciju, elektroniku, poslovno i strateško planiranje, vođenje proje kata…, koji pored digitalizacije poznaju područja i procese u javno m sektoru i industrijama.
Tel: +385 92 3269706 Email: info@crot echhub.com Web: http://crotechhub.com Address: Bukovačka cesta 105 Zagreb, 10000 Croatia crotechhub
O nama CroTechHub (CTH) je ‘one-stop-shop’ tehnološko i digitalno inovacijski hub (DIH) usmjeren na konceptualizaciju, strateško p laniranje i provedbu integriranih projekata koji se oslanjaju na inovacije, digitalizaciju i tehnologije. CTH posjeduje dokazana iskustva i znanja iz višestrukih područja digitaiz acije, kružne ekonomije, održivog razvoja, strateškog p laniranja i upravljanja,
Primjeri projekata na kojima su sudjelovali naši stručnjaci Smart strategije: Karlovačk a Županija i Grad Đakovo Projektiranje digitalnog grada Duga Re se Osnivanje digitalnih inovacijskih hub-ova za gradove i žup anije CITYCIRCLE - hub i digitalna platform a za kružnu ekonomiju grada Varaždina i regije
• • • •
1 / 1
Previous page Previous page
Next page Next page
100%
Zoom out Zoom out
Zoom in Zoom in